ارسال پیامک از روی نقشه آنلاین گوگل

ارسال پیامک از روی نقشه آنلاین گوگل

ارسال پیامک از روی نقشه بر پایه ی ارسال کد پستی و منطقه ای می باشد ، با این تفاوت که در این روش جهت سهولت کار کاربران ، مناطق مورد نظر از روی نقشه ی آنلاین گوگل انتخاب می گردد .
ارسال پیامک از روی نقشه آنلاین گوگل به عبارتی کد پستی مناطق شهرها به صورت دسته بندی شده بر روی نقشه قرار گرفته و پس از انتخاب هر پارت تعداد شماره های همراه اول و ایرانسل آن منطقه به نمایش در می آید و کاربر می تواند متن خود را برای همه و یا تعدادی از آن ها ارسال نماید . به خواندن ادامه دهید