بهترین روش‌های جمع آوری شماره موبایل

بهترین روش‌های جمع آوری شماره موبایل

تصور کنید که پس از مدتها موفق شده اید تغییرات عمده ای در محل و روش کسب و کار خود ایجاد کنید و حالا پیامک را هم به عنوان یکی از روشهای موثر ارتباط با مشتریان، انتخاب کرده اید. اما این تازه اول راه است؛ چطور باید اقدام به جمع آوری شماره موبایل مشتریان بالقوه و بالفعل خود کنید تا بتوانید با پیامک با آنها در ارتباط باشید؟ قطعا شما هم موافق هستید که درخواست مستقیم از آنها برای دادن شماره شخصی شان، خیلی حالت خوبی ندارد و بطور ناخودآگاه فرد را به گارد دفاعی می برد؛ چون شما دارید مستقیما و بدون ارتباط نزدیک با آنان، وارد بخشی از حریم شخصی شان می شوید و این خیلی مطلوب افراد نیست.

به خواندن ادامه دهید