خرید سامانه پیام کوتاه سازمانی

شرکت اریا گستر نماینده رسمی مخابرات مجری فروش سامانه های پیام کوتاه سازمانی و دولتی در ایران و به خصوص در استان خراسان می باشد

سامانه پیام کوتاه سازمانی

شرکت فروش سامانه های پیام کوتاه سازمانی

خرید سامانه ارسال SMS سازمانی

 

برای مشاهده امکانات سامانه پیام کوتاه سازمانی می توانید به ادرس زیر مراجعه نمایید ، پنل پیامک سازمانی به اسم    AS  مشخص می باشد

http://imenpayam.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87/