ارسال پیامک تبلیغاتی به بانوان

برای ارسال پیامک تبلیغاتی به بانوان می توانید از ماژول ارسال پیامک بر اساس سن و جنسیت سامانه ایمن پیام استفاده نمایید ، با استفاده از این ماژول سامانه پیام کوتاه می توانید بر اساس جنسیت ارسال پیامک داشته باشید .

اگر شما شغلی یا خدماتی دارید که فقط برای بانوان می باشد و می خواهید فقط به آنها پیامک بزنید حتما از این ماژول استفاده نمایید .

شماره های این ماژول از پردیس همراه اول پشتیبانی می گردد و به علت مسائل امنیتی پس از ارسال پیامک خروجی شماره ها نمایش داده نمی شود ، شما می توانید سنین خاصی از بانوان را نیز انتخاب نمایید تا هدفمند تر ارسال اس ام اس داشته باشید .

جهت کسب اطلاعات بییشتر با ما در ارتباط باشید