پیامک به 10(سامانه جامع خدمات روی درگاه پیامکی)

پیامک به ۱۰ (سامانه جامع خدمات روی درگاه پیامکی)

در راستای یکپارچه سازی درگاه های ارتباطی مشترکین، همراه اول اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه پیامکی ۱۰ جهت دسترسی آسان و رایگان مشترکین به کلیه سرویس ها و خدمات همراه اول نموده است. به این ترتیب کلیه مشترکین همراه اول می توانند با ارسال پیامک به سرشماره رایگان ۹۸۱۰+ و بدون نیاز به حفظ سرشماره های مختلف،

 

به سرویس ها و خدمات همراه اول دسترسی پیدا کنند.پیش از این سامانه جامع خدمات در قالب*۱۰# ارائه گردیده بود. منوهای سرشماره پیامکی ۱۰عینا شبیه کد *۱۰# است.

به عنوان مثال، در کد *۱۰# مشترکین برای دسترسی به بسته ­های اینترنت نوترینو ، می بایست کد *۱۰*۳۲# را شماره ­گیری می­ کنند. در سامانه پیامکی ۱۰، می بایست عدد  ۳۲ را به سرشماره ۹۸۱۰+ پیامک کنند.

 مزایای پیامک به ۱۰

·    دسترسی به این سامانه و ارسال پیامک رایگان می باشد.

·    مشترکین می توانند به جای حفظ سرشماره های مختلف، با ارسال پیامک به سرشماره ۱۰، به کلیه سرویس ها و خدمات همراه اول دسترسی پیدا کنند.

·    خدمات و سرویس های ارائه شده، همانند سامانه *۱۰#در چهار دسته اصلی عرضه خواهند شد: خدمات پرداخت، خدمات اصلی، طرح های تشویقی و طرح های مناسبتی.

·    باارسال پیامک خالی به سرشماره ۱۰، پیامکی شامل چهاردسته اصلی خدمات (مشابه لایه اول) سامانه *۱۰#به مشترک ارسال می شود. به عبارت دیگر پیامک دریافتی به صورت زیر خواهد بود:

۱- خدمات پرداخت

۲- خدمات اصلی

۳- طرح های تشویقی

۴- طرح های مناسبتی

 

·    باارسال عدد صفر یا پیامک خالی به سرشماره ۱۰، کدهای مربوط به کلیه سرویس ها و خدمات ارائه شده روی سامانه جامع خدمات از طریق چندپیامک به مشترک ارسال می گردد.

·    مشترک می تواند به صورت لایه به لایه برای دسترسی یه سرویس اقدام نماید. به طور مثال درصورتیکه مشترک پیامک خالی به ۱۰ارسال نماید.پیامک زیر را دریافت می کند:

۱. خدمات پرداخت

۲. خدمات اصلی

۳. طرح های تشویقی

۴. طرح های مناسبتی

درصورتیکه مشترک عدد ۱را به ۱۰بفرستد، پیامک زیر را دریافت می کند:

۱۱. دائمی

۱۲. اعتباری

 

درصورتی که مشترک عدد ۱۱ را ارسال نماید، پیامک زیر را دریافت می کند:

 

۱۱۱. پایان دوره

۱۱۲. میان دوره

۱۱۳. انتقال اعتبار

 

درصورتی که مشترک ۱۱۳ را ارسال نماید، رویه انتقال اعتباراز دائمی به اعتباری اجرا خواهد شد. 

 

    ·   مشترک می تواند کد سرویس موردنظر را بدون مرور منوها و به صورت میانبر وارد نماید. به طور مثال برای بهره گیری از سرویس انتقال اعتبار از دائمی به اعتباری می توان مستقیما ۱۱۳ را به سرشماره ۱۰ارسال نمود و از این سرویس استفاده نمود.