شیوه‌های ارسال پیامک انبوه در استان تهران

شیوه‌های ارسال پیامک انبوه در استان تهران

 

ارسال پیامک انبوه در تهران بر اساس کدپستی؛ در این روش ارسال پیامک به کدپستی مناطق مختلف در تهران میتوانید پیامک تبلیغاتی ارسال نمایید

ارسال پیامک انبوه در تهران بر اساس پیش شماره و کد؛ در این روش ارسال پیامک میتوانید به پیش شماره های مختلف 0912 مانند کد 1 – کد 2 و… پیامک ارسال نمایید.

ارسال پیامک انبوه در تهران بر اساس دکل bts در تهران؛ در این روش ارسال پیامک تبلیغاتی در تهران میتوانید به افرادی که از یک دکل مخابراتی سرویس میگیرند پیامک ارسال نمایید

ارسال پیامک انبوه در تهران بر اساس بانک مشاغل؛ در این روش میتوانید به بانک مشاغل تهران که توسط فراز اس ام اس جمع اوری شده است پیامک تبلیغاتی ارسال کنید

ارسال پیامک انبوه در تهران بر اساس محله؛ در این روش ارسال پیامک تبلیغاتی در تهران میتوانید به شماره های موجود در یک محله پیامک تبلیغاتی بفرستید

ارسال پیامک انبوه در تهران بر اساس نقشه گوگل؛ در این روش ارسال پیامک تبلیغاتی در تهران میتوانید از نقشه گوگل منطقه مورد نظر را انتخاب نمایید، سیستم تعداد شماره های ایرانسل و همراه اول موجود در منطقه را به شما نمایش میدهد و میتوانید به افراد موجود در این منطقه پیامک تبلغاتی ارسال نمایید.