تعرفه پیامک کاربران

برای مشاهده تعرفه پیامک خود می توانید وارد پنل خود شوید و سپس از قسمت پروفایل تعرفه ها رو مشاهده کنید  ، تعرفه پیامک بین 9 تا 13 ت متفاوت است تعرفه آنلاین بر اساس میزان شارژی که می کنید تعیین می شود

تعرفه پیامک کاربران

تعرفه پیامک

قیمت پیامک سامانه

 

جدول تعرفه پیامک کاربران

رديف ميزان خريد (ريال) هزينه هر SMS فارسی (ريال)
1 100.000 تا 500.000 140
2 500.001 تا 1.000.000 130
3 1.000.001 تا 4.000.000 120
4 4.000.001 تا 10.000.000 110
5 10.000.001 تا 40.000.000 100
6 40.000.001 تا 80.000.000 90
7 80.000.001 به بالا 85 – مذاکره